Avanti

Pdata Avanti


Avanti är ett svenskt databasprogram som utvecklats av Pdata, och som sålts i flera tusen

exemplar, till glädje för många kunder.


Programmet innehåller allt du behöver för att lägga upp och underhålla register från de enklaste

kundregister till komplicerade relationer mellan flera register.


Precis som förväntat skulle den dagen komma då Avanti-programmet inte längre fungerar.

Man trodde väl först att 32bit operativsystem skulle innebära slutet för programmet, men det

lyckades överleva även i denna miljö.


Men det verkar dock som att 64bit operativsystem innebär det definitiva slutet för Pdata Avanti.


Men om du vill behålla Avanti i framtiden, så finns det möjlighet att installera Windows Virtual

PC, som  är den senaste virtualiseringstekniken från Microsoft.

Du kan använda det för att köra mer än ett operativsystem samtidigt på en dator, samt för att

köra flera program i en virtuell Windows-miljö